Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst
AKTUÁLNĚ KOTVÍME: PRAHA/ HOŘEJŠÍ NÁBŘEŽÍ/ SMÍCHOV
XAVIER BAUMAXA/ PRAHA

16. 08. 2018
Naplavka - Brazilian Carnival - Mega latino/ PRAHA

18. 08. 2018
LOGANOVI PARŤÁCI/ CARKO KINO/ PRAHA

20. 08. 2018
EMMA SMETANA/ PRAHA

21. 08. 2018
DNES JSEM ZADANÁ/ PRAHA

25. 08. 2018
SOUBOJ POHLAVÍ/ CARGO KINO/ PRAHA

27. 08. 2018
SETKÁNÍ CESTOVATELŮ/ PRAHA

28. 08. 2018
ŽIVÉ KVETY (SK)/ PRAHA

06. 09. 2018
MUCHA S KAPELOU/ PRAHA

12. 09. 2018
PRAGO UNION/ PRAHA

13. 09. 2018
Dropbox: Plou, Idea, Matys/ PRAHA

15. 09. 2018
TROCHU MIMO/ FILMOVÉ PÁSMO/ PRAHA

17. 09. 2018