Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

24. 03. 2016, 13:00 - Děčín/ Smetanovo nábřeží

Konference / Konferenz | Výstava / Ausstellung | Koncert / Konzert
JEZ- NEJEZ?

PO STO LETECH/ PLAVEBNÍ STUPEŇ/ DĚČÍN

Dovolujeme si Vás pozvat na otevření expozice vodních staveb na lodi Cargo gallery kotvící v Děčíně. Výstava seznamuje návštěvníka s příklady z historie, současnosti i zahraničí, kde stavba skrze architekturu svému prostředí naslouchala a představit tuto přidanou hodnotu svým návrhem i v případě plavebního stupně Děčín.

Bude-li plavební stupeň Děčín realizován, jeho podoba bude na více jak sto let připomínat naše hodnoty, naši dobu. Podle současného návrhu tato "říční brána z počátku 21. století" do krajiny vstupuje jako průmyslový objekt. Je to stavba, která reaguje jen na své základní potřeby a zaměření terénu. Unikátní krajině tak vychází vstříc svou rezervovaností, snaží se neupoutávat pozornost, je stavbou bez tváře.

Jak blíže rozvinout vztah k pozorovateli, ke krajině a ke kontextu celé republiky?
Jakou vstupní bránu do České republiky zanecháme dalším generacím?

Součástí akce bude panelová diskuze, kde spolu s teoretiky a historiky otázky dále rozvineme.
--
Ing. arch. Miroslav Kukrál

Program expozice.
13:00 Otevření expozice
16:00 Panelová diskuze

hosté diskuze:
Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. historik architektury
doc. Ing.arch. Patrik Kotas architekt dopravních staveb
Ing. arch Miroslav Kukrál autor alternativního návrhu
Mgr. Otto Chmelík - předseda Komise urbanistiky a životního prostředí města Děčín
Ing. Šárka Miškovská zástupce Děčínského fóra
Mgr. Jakub Potůček historik a teoretik architektury
moderátor diskuze: Jan Látal


20:00 Voila! [http://www.voila-music.com/]
http://bandzone.cz/voila, https://www.youtube.com/channel/UCn8MADMQWQr9Inoev5o0OPw
21:30 Murder Bear Doug
https://soundcloud.com/murderbeardoug, https://www.youtube.com/watch?v=EyC03pBM5ng

Akci svou účastí podpořili:
Mgr. Lukáš Beran z Výzkumného centra průmyslového dědictví v Praze, RNDr. Václav Cílek, CSc. z Geologického ústavu AV ČR, Mgr. Jakub Potůček z Národní galerie, Dan Merta z Galerie Jaroslava Fragnera, Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

 


TISKOVÁ ZPRÁVA

Plavební stupeň Děčín - Po sto letech

Plavba jez potřebuje, ochrana přírody ho odmítá; co jez jinak nabídne všem ostatním?

Desítky let trvající dohady o samotné existenci jezu mají za následek, že diskuze o podobě řešení - toho, jak taková stavba vypadá a funguje ve vztahu ke svému okolí, dosud nevznikla. Pro většinu odpůrců je takové téma zbytečnost, pro obhájce zas vidina dalších průtahů.

Z areálu jezu je proto nyní technicistní nutnost, která teprve očekává požadavky na citlivou komunikaci s místem a člověkem. Možností a příkladů takového přístupu je mnoho nejen v zahraničí, ale i v naší historii.

Ústecký kraj a plovoucí Cargo Gallery daly prostor diskuzi, která zazní 24.3. v Děčíně v přístavišti pod zámkem. Výstava a otevřený panel k podobě Plavebního stupně Děčín - Po sto letech představí myšlenky, které v projektu dosud nezazněly.

Program akce Děčín - Po sto letech:
13:00 Otevření expozice
16:00 Panelová diskuze
20:00 Voila!

Výběr fotografií jezů a vodních elektráren představí dva rozdílné přístupy těchto technických prvků v krajině. 
Nutné zlo, nebo technická památka?

Autorský výběr fotografií:
Klára Čvančarová
Jan Černý

hosté diskuze:
Mgr. Lukáš Beran, Ph.D. - historik architektury 

Mgr. Otto Chmelík - předseda Komise urbanistiky a životního prostředí města Děčín
doc. Ing. arch. Patrik Kotas - architekt dopravních staveb 
Ing. arch Miroslav Kukrál - autor alternativního návrhu 
Ing. Šárka Miškovská - zástupce Děčínského fóra 
Mgr. Jakub Potůček - historik a teoretik architektury 
moderátor diskuze: Jan Látal

Akci podpořili: 
RNDr. Václav Cílek, CSc. z Geologického ústavu AV ČR, Mgr. Dan Merta ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, Prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. z Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.

 

Partneři akce: Ústecký kraj, Cargo Gallery

Mediální partneři: Český rozhlas Sever, Děčínský deník, Plavba a vodní cesty

http://cargogallery.eu
Sdružení přátel architektury Jez jinak http://jezjinak.cz/, https://www.facebook.com/jezjinak/

kontaktní osoba: Miroslav Kukrál, info@jezjinak.cz, tel: 731 435 113


Event:

Partner: