Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

01. 08. 2016 - 30. 09. 2016, 19:00 - LITOMĚŘICE/ VELKÁ MLÝNSKÁ

Výstava / Ausstellung
VÝSTAVA NEKOMERČNÍCH FOTOGRAFIÍ S CHARITATIVNÍM PŘESAHEM.
Vstupenky / Tickets: VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

ARTMEETPOINT 2016/ LITOMĚŘICE

Organizátorem projektu s názvem Artmeetpoint je společnost s ručením omezeným AP Promo, založená za účelem působení na kulturním poli. Přehlídka je realizována v době 1. 8. – 30. 9. 2016, v Litoměřicích, v prostorách multifunkčního centra Cargo Gallery, které vzniklo přestavbou nákladní motorové lodě Niké.
Na podzim 2016 plánujeme přesun přehlídky i s plavidlem do německých Drážďan, v prosinci pak do Prahy. Generálním partnerem projektu je Ústecký kraj, mediálním partnerem pak iReport- music & style magazíne.

Popis projektu_
Projekt Artmeetpoint 2016 navazuje na projekt Artmeetpoint 2014, který byl rovněž realizován za vydatné pomoci Ústeckého kraje a dále pak Magistrátu hlavního města Prahy a Kongresového centra Praha. Jde o výstavu nekomerčních fotografických prací s cílem vzájemného prolnutí autorů ve společné expozici, představující to nejlepší, co amatérští i profesionální fotografové- bez genderového omezení, v posledních letech vytvořili.
Stejně jako v případě Artmeetpointu 2014, počítáme i se zahraniční účastí (Slovensko, Německo). Samotná přehlídka bude zahájena slavnostní vernisáží 1. 8. V Litoměřicích, přístaviště Velká Mlýnská/ Cargo Gallery. 50% z ceny prací a 100% z dobrovolného vstupného putuje centru pro zdravotně postižené děti a mládež, SRDÍČKO. (V roce 2014 se mám pro sbírku JUS na dostavbu Jedličkova ústavu podařilo vybrat více než 46.000,- Kč – www.sbirkajus.cz).
Bližší informace o našem projektu naleznete v jednotlivých záložkách této stránky. V případě jakýchkoli doplňujících dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat prostřednictvím mailu: info@cargogallery.eu.
Těšíme se na setkávání s tvůrci i s návštěvníky výstavy.


EVENT:

 

 

50% z ceny prací a 100% z dobrovolného vstupného, putuje centru pro zdravotně postižené děti a mládež, SRDÍČKO. Děkujeme!


PARTNĚŘI: