Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

Cargo Gallery nyní působí pod záštitou starostky Prahy 5 - Mgr. Renáty Zajíčkové a radního pro kulturu Prahy 5 -  Bc. Lukáše Herolda

Projekt „Cargo Gallery“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

Das Projekt „Cargo Gallery“ wird mitfinanziert aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen des Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020

 


 

 


Kooperační partner / Kooperationspartner

 

                                                                                                            

 


 Dále děkujeme / Weiter danken wir

   
   

                                          

 


Prodej vstupenek / Ticketverkauf

                

 


Mediální partneři / Medienpartner

 

 

       

 


K naší práci využíváme / Wir verwenden

 


 Programoví partneři / Programmpartner

 

 


Podporující dodavatelé / Unterstützende Lieferanten

         

 

 


Print partner / Print partner