Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

03. 06. 2015 - 07. 06. 2015 -

Dovolte nám prosím abychom Vás touto cestou pozvali na zahajovací Vernisáž projektu Cargo Efekt, kde představíme výstavu plakátů studentů UJEP na téma "Kde domov můj". Vernisáž proběhne v Děčíně, dne 3. 6. 2015, od 18:30 v unikátních prostorách plovoucího kulturního centra Cargo Gallery. Kotvíme v Děčíně pod zámkem a výstava potrvá do 7. 6. 2015. Těšíme se na setkání
Vstupenky / Tickets: Vstup zdarma/ freier Eintritt

Cargo Efekt/ Výstava/ Děčín

Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila v roce 2013 výtvarnou soutěž na téma
Kde domov můj?
Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie.
Projekt zorganizovala Rada pro mezinárodni vztahy ve spolupráci
se Zastoupením Evropské komise v České republice
v rámci Evropského roku občanů a Ministerstvem zahraničních věcí ČR
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce.
Děčínská výstava „Kde domov můj?“ se uskuteční v rámci projektu Cargo Efekt,
Ústeckého kraje, Ministerstva zahraničních věcí ČR
v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce, FUD-UJEP a AUG DESIGN.
Výstavu zahájí Jiřina Dienstbierová a Karel Míšek
Výstava potrvá od 3. 6. do 7.6. 2015
Realizace projektu:
Jiřina Dienstbierová – Vedoucí projektu a produkce
Karel Míšek - odborná spolupráce
www.rmv.cz

 

             


 PARTNEREM PROJEKTU JE ÚSTECKÝ KRAJ