Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

13. 11. 2016, 15:30 - LITOMĚŘICE/ VELKÁ MLÝNSKÁ

Divadlo / Theater | Festival
Českoněmecké vyprávění - Jana Podlipná & Jule Richter (Drážďany)
Vstupenky / Tickets: VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

CARGO THEATRE/ LITOMĚŘICE/ O HLOUPÉM HONZOVI

  

O Hloupém Honzovi

Es war einmal... Bylo nebylo... Obě herečky se poznaly skrze vícejazyčný program „Erzählen – Ein Schatz für die Lausitz“, v rámci něhož dochází k volnému vyprávění pohádek v polském, českém, lužickosrbském a německém jazyce. Českoněmecký tandem vypráví o prostém a přesto chytrém Honzovi, o Krakonošovi a o tom, jak přišel ke svému jménu. Vypráví o pobřeží Severního moře a o slaném moři.Vše, co autoři ke ztvárnění příběhu potřebují, je pár rekvizit, nadání v mimice a gestikulaci a v neposlední řadě humor. Vedle češtiny a němčiny divák narazí na španělský, italský a ruský jazyk: to má za cíl přimět děti ke studiu jazyků.


Vom dummen Honza
Tschechisch-deutsches Erzählen - Jana Podlipna (NN) & Jule Richter (Dresden)
Es war einmal... Bylonebylo... Kennengelernt haben sich die beiden Schauspielerinnen über das mehrsprachige Erzählprogramm „Erzählen – Ein Schatz für die Lausitz“ (AT), in welchem die Sprachen der Grenzregion Polnisch, Tschechisch, Sorbisch und Deutsch durch das mehrsprachige freie Erzählen von Märchen in Kinderherzen und –köpfen Einzug halten soll. Das tschechisch-deutsche Tamdemerzählt mit großer Lust vom einfältigen und doch irgendwie klugen Honza, von Rübezahl und wie der überhaupt zu seinem Namen kommt, von der deutschen Nordseeküste und dem salzigen Meer. Alles was sie dazu brauchen sind ein paar Requisiten, ihre Begabung in Mimik und Gestik und ein sprachenübergreifender Humor. Denn neben tschechisch und deutsch fällt schon auch ein spanischer, italienischer oder russischer Satz für exotische Würze. Ein Sprachwirrwarr eben um Kindern jeden Alters Lust auf Sprache, egal welche, zu machen.


EVENT:

PARTNER:

VÍCE NA WWW.CARGOTHEATRE.EU