Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

21. 09. 2017 - 22. 09. 2017, 13:00 - LITOMĚŘICE/ VELKÁ MLÝNSKÁ/ TYRŠŮV MOST

Konference / Konferenz
II. ODBORNÁ KONFERENCE v rámci projektu „Česko – saské pohraničí bez bariér“ realizovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko II. FACHKONFERENZ im Rahmen des Projektes "Das böhmischsächsische Grenzgebiet barrierenfrei", gefördert aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014 - 2017

Česko – saské pohraničí bez bariér/ II. ODBORNÁ KONFERENCE/ LITOMĚŘICE

DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ – LÉČBA, REHABILITACE, KOMPENZACE, ADAPTACE


21. – 22. září 2017, Loď CargoGallery, přístav Litoměřice


Odborná záštita - prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha
www.bos-congress.cz/kdzp


ČASOVÝ HARMONOGRAM/ ODBORNÝ PROGRAM 21.9.2017

13.00 – 15.00 registrace, uvítací coffee break

15.00 – 16.20 BLOK I.
1. Onemocnění páteře a postižení nervových struktur 15 + 5
prof. MUDr. J. Štulík CSc. - Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha
2. Míšní poranění v experimentální a klinické medicíně 15 + 5
MUDr. A. Hejčl, prof. MUDr. M. Sameš, CSc. - Neurochirurgická klinika UJEP,
MNUL, o.z., KZ, a.s.
3. Poznámky k vývoji spinálních implantátů a řešení padavé nohy 15 + 5
doc. MUDr. R. Chaloupka, CSc. – Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
4. odborné sdělení 15 + 5
Centrum Paraple, o.p.s.


16.20 – 16.40 přestávka, coffee break

16.40 – 18.00 BLOK II.
1. odborné sdělení 20 + 5
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. – Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a
tělovýchovného lékařství UK 2. LF FN Motol, Praha
2. Současné možnosti ústavní rehabilitace dětí 20 + 5
MUDr. V. Janko – Dětská léčebna Vesna
3. odborní sdělení 20 + 5
Heřman Volf – Cesta za snem, z.s.
20.00 – 23.00 společenský večer


ČASOVÝ HARMONOGRAM/ ODBORNÝ PROGRAM 22.9.2017


08.30 – 09.00 registrace
09.00 – 10.20 BLOK III.
1. odborné sdělení 20 + 5
Lázně Teplice v Čechách a.s.
2. odborné sdělení 20 + 5
Psychiatrická nemocnice Bohnice
3. Problematika léčby bolesti po úrazu páteře 20 + 5
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. – Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
UJEP v UL a Ambulance bolesti Neurochirurgické kliniky UJEP, MNUL, o. z., KZ, a. s.
10.20 – 10.40 přestávka, coffee break


10.40 – 11.50 BLOK IV.
1. „Životní cesta s paraplegií“ 15 + 5
Jana Brambaški, DiS – Radiologické oddělení, MN UL, o.z., KZ, a.s.
2. Adaptace, sociální a pracovní rehabilitace 20 + 5
Mgr. J. Kočí, DiS – Referent pro sociální práci Rehabilitační oddělení, MN UL, o.z.,
KZ, a.s.
11.50 závěr konference
11.50 – 13.30 oběd


LANGFRISTIGE GESUNDHEITSBEHINDERUNG - BEHANDLUNG, REHABILITATION, MOBILITÄTSHILFEN, ANPASSUNG

21. - 22. September 2017 Schiff CargoGallery Hafen in Litoměřice

Fachliche Schirmherrschaft - Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Klinikum für Wirbelsäulenchirurgie an der 1. Medizinischen Fakultät der
Karlsuniversität und dem Universitätskrankenhaus in Prag - Motol

www.bos-congress.cz/clg

 

FACHVORTRÄGE AM 21.09.2017


13.00 – 15.00 Registration der Teilnehmer, Kaffeé
15.00 – 16.20 I. BLOCK
1. Wirbelsäulenerkrankungen und Läsion der Nervenstrukturen 15 + 5
prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - Klinikum für Wirbelsäulenchirurgie an der 1. Medizinischen
Fakultät der Karlsuniversität und dem Universitätskrankenhaus in Prag - Motol
2. Rückenmarkverletzungen in experimenteller und klinischer Medizin 15 + 5
MUDr. A. Hejčl, prof. MUDr. M. Sameš, CSc. - Neurochirurgisches Klinikum der Jan-
Evangelist-Purkyně- Universität in Ústí nad Labem, Städtisches Krankenhaus Ústí nad
Labem, KZ AG
3. Bemerkungen zur Entwicklung von Wirbelsäule-Implantaten und Behandlung
eines Steppergangs 15 + 5
doc. MUDr. R. Chaloupka, CSc. Orthopädisches Klinikum des Universitätskrankenhauses
in Brno und Medizinische Fakultät der Masaryk-Universität in Brno
4. Fachvortrag 15 + 5
Gemeinnütziger Verein Centrum Paraple
16.20 – 16.40 Kaffeepause


16.40 – 18.00 II. BLOCK
1. Fachvortrag 20 + 5
doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D. - Wirbelsäuleabteilung an der Klinik für Rehabilitation und
Sportmedizin an der 2. Medizinischen Fakultät der Karlsuniversität und dem
Universitätskrankenhaus in Prag - Motol
2. Gegenwärtige Möglichkeiten der Rehabilitation in medizinischen
Kindereinrichtungen 20 + 5
MUDr. V. Janko – Kinderheilanstalt Vesna
3. Fachvortrag 20 + 5
Heřman Volf – Cesta za snem, z.s. e. V.
20.00 – 23.00 Gesellschaftlicher Abend

FACHVORTRÄGE AM 22.09.2017

08.30 – 09.00 Anmeldung
09.00 – 10.20 III. BLOCK
1. Fachvortrag 20 + 5
Bad Teplice in Böhmen AG
2. Fachvortrag 20 + 5
Psychiatrisches Krankenhaus in Prag - Bochnitz (Praha - Bohnice)
3. Zur Problematik der Schmerzbehandlung nach Verletzungen der Wirbelsäule 20 + 5
MUDr. Jan Procházka, Ph.D. - Klinikum für Anästhesiologie, perioperative und intensive
Medizin Jan-Evangelist-Purkyně- Universität in Ústí nad Labem und Schmerzambulanz
an dem Neurochirurgischem Klinikum der Jan Evangelist-Purkyně-Universität,
Städtisches Krankenhaus in Ústí nad Labem, KZ AG
10.20 – 10.40 Kaffeepause


10.40 – 11.50 IV. BLOCK
1. "Der Lebensweg mit einer Paraplegie" 15 + 5
Jana Brambaški, DiS – Radiologische Abteilung, Städtisches Krankenhaus in
Ústí nad Labem, KZ AG
2. Anpassung, soziale und berufliche Rehabilitation 20 + 5
Mgr. Josef Kočí, DiS - Sachbearbeiter für soziale Arbeit der Abteilung für
Rehabilitation des Städtischen Krankenhauses in Ústí nad Labem, KZ AG
11.50 Abschluss der Konferenz
11.50 – 13.30 Mittagessen

 


PARTNER: