Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

14. 10. 2019 - Litoměřice - Velká Mlýnská - Tyršův most

Každý den je originál, který se už nikdy nezopakuje!

DEN SENIORŮ

Pro všechny které baví žít, chtějí se bavit, těšit se ze společnosti ostatních

je na palubě Cargo Gallery ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice

 připravený DEN zábavy i poučení