Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

16. 10. 2019, 10.00 - Litoměřice - Velká Mlýnská - Tyršův most

Každý den je originál, který se už nikdy nezopakuje!

DEN SENIORŮ

Ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Litoměřice jsme na palubě

Cargo Gallery připravili den plný zábavy i poučení