Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

16. 11. 2017, 20:00 - ÚSTÍ NAD LABEM/ VAŇOV

Koncert / Konzert
ROZHODLI JSME SE, PŘEDVÉST V ÚSTÍ NAD LABEM, TY NEJSLUŠNĚJŠÍ KLUKY.
Vstupenky / Tickets: Koupit / Kaufen

EN.DRU/ JeN HOVORKA/ VOJTA DYK/ ÚSTÍ NAD LABEM/ VAŇOV

 

En.dru
Uz jako malý hoch neustále vydával zvuky a tóny v rytmických sekvencích. I přes veskrze humorné narážky své matky: `Ondro, netikej!`, a přesto, že později vystudoval Činoherní herectví na JAMU, vytrval a při škole stále pokračoval v prozpěvování, tlučhubectví a hudebním samovzdělávání. JAMY(není myšleno zavařené ovoce v podobě marmelády) s ostatními muzikanty (později i členy makomako) se mu staly denní bagetou. Netrvalo dlouho a vyrostl z něho ryzí hudební improvizátor a věčný hledač smyček i všech jejich možných přesmyček, vokální virtuóz a majitel mnoha cen a póz - Vicemistr světa v loopingu a několikanásobný mistr ČR v Beatboxu, krabičkový a rytmický mág a především spokojený chlapec - en.dru.
 
Jen Hovorka je hudebník, MC&beatboxer, vynikající klavírista, který spolupracoval či spolupracuje s mnoha umělci napříč česko-slovenskou hudební scénou. Hostoval či aktivně hostuje na projektech s Carpet Cabinet, Voila!, Pitchbender, Madfinger, The Documents aj. Dlouhodobě spolupracuje také se zpěvačkou Sisou Fehérovou. Věnuje se také divadelním projektům a různým mezi žánrovým propojením.
 
S En.druem pak vytváří originální hudební projekt, který je založen na improvizaci a jsou žánrově velmi širokospektrální, tak jak je oběma nejvíce přirozené. V jejich vystoupení najdete prvky groovů s vlivy hiphopu, soulu, jazzu, až po alternativnější přístupy a zvukové koláže s vlivem world music. Mnohovrstevnatý hudební zážitek je založený na loopingu&beatboxu, vokální improvizaci a doprovodu klávesových nástrojů. 
 
Vojtěch Dyk je synem známého literárního historika a spisovatele PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, majitelky nakladatelství Emporius. Jelikož ona sama odmítla přijmout jméno svého muže, rozhodla, že i syn dostane její příjmení, aby ho uchránila před stejnými posměšky, jaké v mládí slýchával jeho otec.
Jedním z jeho příbuzných je český básník Viktor Dyk, představitel české avantgardní generace z přelomu 19. a 20. století. Mezi ty méně známé patří Alois Dyk, dědeček Věry Dykové, jehož osoba je úzce spjata s historií rodinného nakladatelství Emporium, "později Emporius" a František Dyk, dirigent Symfonického orchestru Československého rozhlasu.
Přestože je jeho jméno v médiích často spojováno s básníkem Viktorem Dykem, jedná se o mnohem vzdálenější větev, nikoli však o přímou rodovou linii.
Ke zpěvu se dostal přes dětský sbor. Zpíval v kapelách Davidoff a T.O.P. Dream Company. V současné době účinkuje v Národním divadle a v divadle La Fabrika. Je především znám, jako frontman hudební kapely Nightwork a její tříčlenné podskupiny Tros Discotequos. Během posledních tří let se představil též jako zpěvák brněnské swingové formace B-Side Band.
 

En.dru, Jen Hovorka, Vojta Dyk

WIR BESCHLOSSEN, DIE ANSTÄNDIGSTE JUNGS IN ÚSTÍ NAD LABEM AUFZUFÜHREN.

En.dru

Schon als kleiner Junge gab er immer Klänge und Töne in rhythmischen Sequenzen aus. Trotz der humorvollen Anspielungen seiner Mutter: "Ondra, tick nicht!" und obwohl er später Drama bei JAMU studierte, beharrte er, sang er weiter und setzte seine musikalische Selbstausbildung fort. Jams mit anderen Musikern (später Makomako-Mitglieder) wurde sein tägliches Brot. Es dauerte nicht lange und ein reiner musikalischer Improvisator, ewiger Loopfinder und Vokalvirtuose wuchs aus ihm. Er wurde der Besitzer vieler Preise und Posen – Welt Vice Meister in Looping, mehrfacher Meister der Tschechischen Republik in Beatbox, ein rhythmischer Magier und vor allem ein zufriedener Junge - en.dru.

Jen Hovorka

Jen Hovorka ist ein Musiker, MC & Beatboxer und großartiger Pianist, der mit vielen Künstlern in der tschechisch-slowakischen Musikszene zusammenarbeitet oder zusammenarbeitete. Er tritt aktiv als Gast an Projekten mit Carpet Cabinet, Voila, Pitchbender, Madfinger, The Documents usw., aus. Hovorka arbeitet auch langfristig mit der Sängerin Sisa Fehérová zusammen. Er konzentriert sich auch auf Theaterprojekte und Projekte, die verschiedene Genres verknüpfen.

Vojta Dyk

Vojtěch Dyk ist der Sohn eines bekannten Literaturhistorikers und Schriftstellers PhDr. Radko Pytlik, CSc., und Věra Dyková, der Besitzerin des “Emporius” Verlags. Da sie sich weigerte, den Namen ihres Mannes zu akzeptieren, entschied sie, dass ihr Sohn auch ihren Nachnamen bekommen wird, um ihn aus demselben Spott zu retten, den sein Vater während seiner Jugend hören musste (Pytlík bedeutet das Säckchenauf Tschechisch - Anmerkung des Übersetzers).

Einer seiner Verwandten ist der tschechische Dichter Viktor Dyk, ein Vertreter der tschechischen Avantgarde-Generation aus der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts. Zu den weniger bekannten gehören Alois Dyk, der Großvater von Věra Dyková, dessen Person eng mit der Geschichte des “Emporium” Familienverlags (später “Emporius") verbunden wird, und František Dyk, Dirigent des tschechoslowakischen Rundfunksymphonieorchesters.

Vojtěch Dyk kam zum Singen über den Kinderchor. Er sang in den Banden Davidoff und T.O.P. Dream Company. Derzeit tritt er im Nationaltheater und im La Fabrika-Theater auf. Er ist vor allem als Frontmann der Musikband Nightwork bekannt. In den letzten drei Jahren hat er auch als Sänger der Swing-Formation B-Side Band aus Brno gespielt.


EVENT:
 
VSTUPENKY (250,- PŘEDPRODEJ/ 300,- NA MÍSTĚ):
 

PARŤÁK:

PARŤÁK: