Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

13. 04. 2017 - 14. 04. 2017, 22:00 - Praha/ Náplavka/ Rašínovo nábřeží - Výtoň

DJs | Party | Tanec / Tanz
Snes vejce, upleť zajíce, nabarvi pomlázku a...doraž za námi tančit!

KOLEDA II/ PRAHA

Techno KOLEDA na Velikonoce!

underground TECHNO ONLY // 10 DJs

_v přípdě vlahého dubnového večera: venkovní "chill" stage na terase lodi do 22:00


More info TBA.

Již brzy více info - těšíme se!

 

TechnoliedzuOstern!

underground TECHNO ONLY // 10 DJs

_imFalleineslauenAprilabends: Außen"chill"stageauf der Terasse des Schiffes bis 22 Uhr

 

MehrInformationen: TBA.

BaldmhrInformationendazu–wirfreuenuns!


EVENT: