Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

24. 04. 2020 - 26. 04. 2020 - Litoměřice - Velká Mlýnská - Tyršův most

Festival | Výstava / Ausstellung
Kultura spojuje Společně objevíme krásy Litoměřicka Přátelé akci jsme bohužel byli nuceni zrušit

Loď pluje dál / Das Schiff schimmt weiter