Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

05. 12. 2016, 18:00 - Praha/ Náplavka/ Rašínovo nábř.

Divadlo / Theater
Hra o tom, že všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla.
Vstupenky / Tickets: Koupit / Kaufen

MALÝ PRINC/ ČINOHERNÍ STUDIO/ PRAHA

Malý Princ
Antoine de Saint-Exupéry


Veršovaná dramatizace: Tomáš Vůjtek, režie: Jan Plouhar, dramaturgie: Tomáš Vůjtek, hudba: Libor Bořek, hrají: Lukáš Černoch, Martin Dědoch, Tereza Volánková

Veršovaná dramatizace jedné z nejčtenějších próz dvacátého století, která je nejen pro děti a zároveň i filozofickým traktátem nejen pro filozofy.
Příběh, který si získal srdce milionu čtenářů na celém světě, začíná někde na Sahaře, kde se opuštěný letec setkává s tajemným Malým princem, který na Zem přichází z planetky „o něco větší, než byl sám“ a vypráví mu o své podivuhodné životní pouti. Postupně dospěje k poznání, že „správně vidíme jen srdcem svým“ a
že máme odpovědnost za ty, které máme rádi („Jsem zodpovědný za svou květinu.“). Ačkoli tyto pravdy nezní nijak nově, stojí za to si je připomínat, protože mnozí z nás mají tendenci na ně neustále zapomínat
70 minut


Další informace: http://cinoherak-usti.cz/repertoar/maly-princ/

ČINOHERNÍ STUDIO ÚSTÍ NAD LABEM

---

Ein Theaterspiel darüber, dass alle Erwachsenen einst Kinder waren, auch wenn die meisten von denen dies schon vergaßen.

DER KLEINE PRINZ / ČINOHERNÍ STUDIO / PRAG

Gereimte Dramatisierung einer der meistgelesenen Prosa des 20. Jahrhunderts, die nicht nur ein Stück für Kinder darstellt – Der kleine Prinz ist zugleich ein philosophisches Traktat. Die Geschichte, die die Herzen von Millionen Leser auf der ganzen Welt erwarb, beginnt irgendwo in der Sahara, wo ein einsamer Pilot den kleinen geheimnisvollen Prinzen begegnet, der auf die Erde voneinem Planetoiden kommt, und der über seine erstaunliche Lebenswanderung erzählt. Im Laufe der Zeit kommt er zur Erkenntnis, dass man nur mit dem Herz richtig sehen kann und dass man Verantwortung für diejenigen hat, die er mag. Obwohl diese Wahrheiten nicht neu sind, es lohnt sich, an diese zu erinnern, weil viele von uns eine Tendenz haben, sie zu vergessen.


 EVENT:

VSTUPENKY: