Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

10. 12. 2016 - 06. 01. 2017, 18:00 - Praha/ Náplavka/ Rašínovo nábř.

Výstava / Ausstellung
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

MICHAELA KROČÁKOVÁ/ MIZEJÍCÍ OBRAZ HAVANY/ PRAHA

Michaela Kročáková

Fotografii se věnuje od svých 23 let, kdy se jejím prvním námětem stala jihočeská krajina, které se ve vlastní tvorbě věnuje dodnes. Zabývá se také reportážní fotografií. Poslední fotografické příběhy vznikaly např. v Rumunsku, Albánii, Kosovu, Makedonii ... 

http://www.michaela-photo.com/cz/

 

>>>

Sie widmet sich der Fotografie seit dem Alter von 23 Jahren, als sie als ihr Motiv die südtschechische Landschaft wählte. Sie beschäftigt sich auch mit der Reportagefotografie. Die letzten fotografischen Geschichten entstanden zum Beispiel in Rumänien, Albanien, Kosovo, Mazedonien...


EVENT: