Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

13. 10. 2017 - 23. 10. 2017, 18:00 - LITOMĚŘICE/ VELKÁ MLÝNSKÁ/ TYRŠŮV MOST

Výstava / Ausstellung
Šum lesů a trav, bublání potoka, fučení větru, zpěv ptáků, bzučení hmyzu, vrčení sekačky, stížnosti obyvatel, výskot a smích dětí na hřištích, houkání vlaku u nechráněných přejezdů, kdákání slepic, kokrhání, gagotání kačen, bučení krav, zvuk traktorů a zvuk zvonů... Užívala jsem si krajinu pohraničního regionu za doprodu těchto melodií, kterými lze vyjádřit i emoce radosti z kochání se přírodou, dobrou náladu, úzkost z pohledu na zubožené město nebo pohled na vycházející a zapadající slunce.
Vstupenky / Tickets: VSTUP ZDARMA/ FREE ENTRY

NAD KRAJINAMI II/ ANRANDUNGEN II/ VÝSTAVA/ LITOMĚŘICE

Melodie v pohraničním regionu Šluknovského výběžku
Nad Krajinami II – německo-český umělecký projekt

Všichni zúčastnění fotografové překračovali při svém putování regionem několikrát a bez jakýchkoli problémů státní hranici, která je v dnešní době již bez hraniční kontroly. Vždy tomu tak nebylo. Starší lidé si dobře pamatují restriktivní časy s hraniční a celní kontrolou. Ti, kteří cestovali do vzdálených zemí mimo Evropskou unii, dobře znají překročení hranic spojené s dopravními kolapsy a několikahodinovým čekáním a někdy i okořeněné svévolí státních úředníků.

Alle beteiligten Fotografen überquerten mehrmals in ihren Erkundungen die Ländergrenze, ohne Kontrollen, völlig unproblematisch. Dies war nicht immer so. Die Älteren können sich noch an restriktivere Zeiten mit Grenz- und Zollkontrollen erinnern. Reisende in ferne Länder, außerhalb der Europäischen Union, kennen Grenzquerungen, die mit Kalamitäten und stundenlangem Warten verbunden sein können, manchmal gewürzt von der Willkür der uniformierten Chargen.

Holger Wendland

CARGO GALLERY V TĚSNÉ SPOLUPRÁCI S KULTUR AKTIVE VÁM PŘINÁŠÍ VÝBĚR Z UVEDENÉHO PROJEKTU A SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VERNISÁŽ, 13. 10. 2017 OD 18:00 V PROSTORÁCH LODI CARGO GALLERY, KOTVÍCÉ V LITOMĚŘICÍCH.

   

YURI ANTSIPKIN

Yuri Antsipkin wurde 1970 in Belarus (Weißrussland) geboren. Er absolvierte ein Studium der Forstwirtschaft in Minsk
und interessierte sich für Design und visuelle Kunst. Seitdem beschäftigt er sich intensiv mit Fotografie. 2012 übersiedelte
seine Familie nach Deutschland. Er lebt und arbeitet in Dresden.
Yuri Antsipkin se narodil v roce 1970 v Bělorusku. Studoval obor Lesní hospodářství v Minsku a zajímal se o design a
vizuální umění. Od té doby se intenzivně věnuje fotografování. V roce 2012 se i s rodinou přestěhoval do Německa. Žije
a pracuje v Drážďanech.
Plätze, die man immer wieder aufsuchen kann, seltsame Ameisenbehausungen und ein toter Baum, der bizarre Formen
annimmt, dessen Seele in den Himmel zu schweben scheint, die Kirche von Mikulášuvice/Nixdorf erzählt eine Nachtgeschichte
– dies sind die Töne meiner Melodie.
Místa, která můžeme stále znovu navštěvovat, zvláštní mraveniště a mrtvý strom, který se přetvořil do bizarní formy a vypadá, jako by jeho duše plula do nebe, kostel v Mikulášovicích/Nixdorf vypráví svůj noční příběh – to jsou tóny mé melodie.

EMÍLIE MRAZÍKOVÁ

Emílie Mrazíková wurde 1946 geboren und lebt in Děčín. Emílie erlernte den Beruf einer Reproduktionsfotografin. In den
1970er-Jahren besuchte sie den Fotokreis in Jílové u Děčína. Seit ihrem Ruhestand im Jahre 2004 konzentriert sie sich
wieder verstärkt auf das Fotografieren. Sie ist Mitglied im renommierten Fotoklub F99 Ústí nad Labem. An verschiedensten
Fotoveranstaltungen, Aktionen, Wettbewerben und Ausstellungen beteiligt sie sich regelmäßig.
Emílie Mrazíková se narodila v roce 1946. Vyučila se v dnes již zaniklém učebním oboru reprodukční fotograf. Již v době
učení se zajímala o fotografování mimo zaměstnání a zapojila se začátkem sedmdesátých let do fotokroužku v Jílovém u
Děčína, kde působila asi 5 let. Vdala se a s mateřstvím přišla velmi dlouhá pauza. K fotografování se opět vrátila až v důchodu
v roce 2004 přihlášením do fotoklubu Děčínský Výběr. Později přešla do fotoklubu F99 Ústí nad Labem, kde setrvává dodnes.
Spolupráce ve fotoklubech ji posunula dál v její amatérské práci. Fotografování se stalo jejím velkým koníčkem. Občas se zapojí do nějaké fotografické akce nebo soutěže. Emílie má za sebou již několik samostatných i společných výstav.

SIMON WOLF

Simon Wolf wurde 1991 in Leipzig geboren und lebt in Dresden. Seine Fotografien wurden auf Gemeinschaftsausstellungen
in der Galerie Neue Osten (Dresden) und im Haus Schlesien (Königswinter) präsentiert.
Simon Wolf se narodil v roce 1991 v Lipsku, nyní žije v Drážďanech. Podílel se na výstavách v Galerii Neue Osten v Drážďanech a v Haus Schlesien v Königswinteru.
Schluckenauer Zipfel. Grenzgebiet. Rückzugsraum. Die sächsisch-böhmischen Zentren der Macht sind weit. Ausgedehnte
Waldgebiete. Steile Sandsteinformationen. Schmale Wege. Handel treibt den Raubrittern Beute in die Arme. Grenzsteine.
Überwachungstürme. Verfall. Das Fremde wird argwöhnisch beäugt. Der Weifberg ist nicht zugänglich. Es bleibt, wer nicht
anders kann. Wegkreuz. Wochenendhäuschen. Gasthaus. Eine Möglichkeit der arbeitspendenden Stadt zu entfliehen.
Stilles Träumen vom privaten Paradies. Anspannung. Entspannung.
Šluknovský výběžek. Pohraničí. Úkryt. Česko-saská centra moci jsou daleko. Rozlehlé zalesněné oblasti. Strmé pískovcové
útvary. Úzké cesty. Obchod vzal loupeživým rytířům jejich kořist. Hraniční kameny. Strážné věže. Chátrání. Na cizí se nahlíží s nedůvěrou. Rozhledna Weifberg je nepřístupná. Zůstává ten, kdo nic jiného neumí. Kříž u cesty. Víkendové domky. Penziony.
Jediná možnost, jak uniknout z města, které poskytuje práci. Tiché snění o soukromém ráji. Napětí. Uvolnění.

HOLGER WENDLAND

Holger Wendland wurde 1956 in Pößneck geboren. Er lebt und arbeitet seit 1981 in Dresden als Projektkünstler, Publizist
und Herausgeber von Buchprojekten und Filmen. Zahlreiche nationale und internationale Ausstellungen stehen auf seiner
Agenda und Werke befinden sich in renommierten öffentlichen und privaten Sammlungen.
Holger Wendland se narodil v roce 1956 v Pößnecku (Durynsko). Od roku 1981 žije a pracuje v Drážďanech jako projektový
umělec, novinář a vydavatel knižních projektů a filmů. Má za sebou již několik národních i mezinárodních výstav. Jeho díla
najdete v renomovaných veřejných i soukromých sbírkách.
Melodien einer Landschaft
„Die Geschichte der Natur wiederholt sich immer: sie arbeitet mit ein paar Refrains, die sie nicht müde wird zu repetieren;
die Geschichte der Menschheit wiederholt sich nie: sie verfügt über einen unerschöpflichen Reichtum von Einfällen; der stets
neue Melodien zum Vorschein bringt.“ Diesem Zitat Egon Friedells aus seiner „Geschichte der Neuzeit“ fühle ich mich in
meinem Projektansatz verpflichtet, eingedenk der Worte Gustav Mahlers: „Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten.“
Melodie krajiny
„Dějiny přírody se stále opakují: příroda pracuje s pár refrény a neunavuje ji je opakovat; dějiny lidstva se nikdy neopakují:
disponují nevyčerpatelným bohatstvím nápadů a myšlenek, které vynášejí na světlo neustále nové melodie.“ Citátem rakouského spisovatele a novináře Egona Friedella z jeho knihy „Kulturní dějiny novověku I“ se cítím být zavázán v mé myšlence k projektu. Památce na slova rakouského skladatele Gustava Mahlera: „To nejlepší z hudby v notách nenajdeme.“


PETER ZIMOLONG

Peter Zimolong wurde 1973 in Dresden geboren, er lebt und arbeitet in seiner Heimatstadt. Nach einem Studium der
Sozialarbeit/-pädagogik und einer Weiterbildung zum Systemischen Berater arbeitet er seit 2005 freiberuflich als Fotograf.
Er ist seit 2012 Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler (BBK) und beteiligte sich an zahlreichen Ausstellungen im
In- und Ausland.
Peter Zimolong se narodil v roce 1973 v Drážďanech. Ve svém rodném městě žije i pracuje. Po studiu sociální práce a
pedagogiky a dalším vzdělávání v oblasti systematického poradenství pracuje od roku 2005 jako fotograf na volné noze.
Od roku 2012 je členem Berufsverband Bildender Künstler (BBK), Profesního spolku výtvarných umělců. Od té doby měl
již mnoho výstav v tuzemsku i v zahraničí.
Melodien einer Landschaft ist die Melodie der Landschaft eine geordnete Folge von Tönen? Ist sie eine Komposition von Klangfarben und Farbklängen?
Welchen Rhythmus hat die Landschaft? Lassen sich Intervalle finden, Gliederungen, Texte/Texturen? Welche
Eindrücke verbleiben aus den wahrgenommenen Stimm(ung)en, aus der Polyphonie der Klänge?… Die Bohème irrt durch
böhmische Dörfer: Eine Bohemian Rhapsody.
Melodie krajiny - je melodie krajiny uspořádanou řadou zvuků a tónů? Je kompozicí barev tónů a souhry barev? Jaký rytmus má krajina?
Lze najít nějaké intervaly, osnovy, texty nebo textové struktury? Jaké dojmy v nás vzbuzuje vnímání hlasů, nálad a polyfonie
zvuků?... Bohémství se toulá českými vesnicemi: Bohémská rapsodie.

IVA HOUFKOVÁ

Iva Houfková wurde 1990 in Turnov geboren. Sie absolvierte ein Studium der deutschen Sprache an der Universität Pardubice.
Momentan studiert sie Deutsche Philologie im deutsch-tschechischen interkulturellen Kontext an der Philosophischen
Fakultät der Jan Evangelista Purkyně-Universität in Ústí nad Labem/Aussig. Iva arbeitet als Übersetzerin, Koordinatorin,
Redakteurin und Fotografin im Projekt „Melodien einer Landschaft“. Sie lebt in dem kleinen Dorf Malá Skála/Kleinskal im
Landschaftsschutzpark Böhmisches Paradies.
Iva Houfková se narodila v roce 1990 v Turnově. Vystudovala obor Německý jazyk pro hospodářskou praxi na Univerzitě
Pardubice. Nyní studuje magisterský obor Německá filologie v česko-německém interkulturním kontextu na Filozofické
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Iva absolvovala v roce 2016 pracovní stáž ve spolku Kultur
Aktiv e.V. v Drážďanech, kde pomáhala realizovat německo-české projekty. Pracovala jako překladatelka, koordinátorka,
redaktorka a fotografka v projektu „Melodie krajiny“ – fotografické sympozium. Žije na malé vesnici jménem Malá Skála,
která patří do Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
Melodie der Landschaft
Blätter rascheln im Wind, Tier- und Wassergeräusche … Die Melodien der Landschaft entstehen aus der Harmonie der
Farben, meiner Entspannung und Ruhe, meiner Freude, meiner inneren Erregung … So bin ich mit der Natur verknüpft.
Melodie krajiny
Šumění listů ve větru, zvuky zvířat a vody... Melodie krajiny vznikají z harmonie barev, mé relaxace a uvolnění, radosti,
porozumění, vnitřního napětí... Takto jsem spojena s přírodou.


PARTNEŘI: