Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

07. 04. 2016, 20:00 - Praha/ Náplavka/ Rašínovo nábř.

Koncert / Konzert | Divadlo / Theater
JUSTIN LAVASH A PHIL SHOENFELT VÁS ZVOU NA VEČER HUDBY A LITERATURY - OSLAVA ROCKOVÝCH BÁSNÍKŮ A VZPOURA NOVOLUNÍ/ JUSTIN LAVASH AND PHIL SHOENFELT INVITE YOU TO AN EVENING OF MUSIC AND LITERATURE - A CELEBRATION OF ROCK POETS
Vstupenky / Tickets: Koupit / Kaufen

NEW MOON RISING/ PRAHA

/CZ/

Galerie Cargo uvede 7. dubna 2016 večer věnovaný slavným rockovým básníkům současnosti. Umělci, jejichž hudba bude součástí večera, jsou ti, kteří se proslavili literární kvalitou svých písňových textů - skladatelé jako jsou Leonard Cohen, Bob Dylan, Lou Reed, Nick Cave, Mejla Hlavsa, Jacques Brel, Jim Morrison a Patti Smith, kromě jiných. Texty těchto umělců překračují hranice běžného rockového jazyka a mají blíž k literatuře než k běžné "pop music". Hostující DJs zahrají výběr skladeb od raných 60. let po současnost, kde ohniskem jejich zájmu bude ucelené spojení hudby a textu. Úryvky z básnických i prozaických textů Cohena, Smith, Morrisona a Cavea zazní v českém překladu a doprovodí je výběr z jejich fotografií a videoklipů.

Druhou částí večera budou živá koncertní vystoupení Phila Shoenfelta a Justina Lavashe - dvou anglických muzikantů, kteří již řadu let žijí v Praze. Oba jsou zpěváci - skladatelé, jejichž dílo vychází z "tradice rockové literatury" a oba považují svoje písňové texty za minimálně stejně důležité jako svou hudbu. Ukázky těchto jejich textů budou při jejich vystoupení promítány na plátně za nimi. Shoenfelt také přečte ukázku z první části své newyorské trilogie Stripped (Až na dřeň). Druhá část této trilogie bude vydána 19. května nakladatelstvím Maťa.

/EN/

On April 7th 2016 Cargo Gallery will present an evening dedicated to the great rock poets of our time. The artists whose music will be featured are those notable for the literary quality of their lyrics – songwriters such as Leonard Cohen, Bob Dylan, Lou Reed, Nick Cave, Mejla Hlavsa, Jacques Brel, Jim Morrison and Patti Smith, among others. The texts of these artists transcend the rock idiom and are closer to literature than they are to the typical “pop song”. Guest DJs will play a selection of songs from the early 1960s to the present day, focusing on the integral fusion of music and text. Extracts from the poetry and prose of Cohen, Smith, Morrison and Cave will be read in Czech translation, and a selection of their photos and videos shown.

The second part of the evening will be structured around live concert performances by Phil Shoenfelt and Justin Lavash – two English musicians who have lived in Prague for many years. Both are singer-songwriters whose work can be considered in the “rock-literature” tradition, and both consider their texts to be at least as important as their music. Samples of their lyrics will be projected behind them as they play. Shoenfelt will also read from the first part of his New York trilogy Stripped (Až na dřen). Part two of the trilogy will be published by Mat’a Books on May 19th .  


VSTUPNÉ: 150,- PŘEDPRODEJ/ 200,- NA MÍSTĚ

 EVENT:


 Partnerem pobytu Cargo Gallery v Praze je Ústecký kraj