Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

06. 04. 2017 - 07. 04. 2017, 12:00 - Litoměřice/ Velká Mlýnská

Konference / Konferenz
ODBORNÁ KONFERENCE DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ – LÉČBA, REHABILITACE, KOMPENZACE, ADAPTACE

ODBORNÁ KONFERENCE DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ/ LITOMĚŘICE

6.4.2017 (čtvrtek)

12.00 – 14.00           registrace, uvítací coffee break

14.00 – 14.15           úvodní prezentace

 • – 16.00 odborná sdělení

 

 1. úvodní sdělení předsedy výboru pro zdravotnictví Ústeckého kraje – Bc. Pavel Csonka 5 min.
 2. úvodní sdělení představitele Německa – pověřenkyně pro lidi s postižením - Sylvia Müller   5 min.
 3. úvodní sdělení představitele Německa – Dr. David Michel – Pověřenec Svobodného státu Sasko v Praze 10 min.
 4. odborné sdělení 20 min.

    prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. - Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol, Praha

 1. odborné sdělení

    doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.                                  20 min.

    Spinální jednotka při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF FN Motol,

    Praha

 1. odborné sdělení 10 min.                        

    prim. MUDr. Pavel Maršálek - Rehabilitační oddělení, MN UL, o.z. , KZ, a.s.

 1. odborné sdělení 10 min.                                                                                             

    Mgr. Josef Kočí, DiS - Referent pro sociální práci Rehabilitační oddělení, MN UL, o.z. ,

    KZ, a.s.

 1. odborné sdělení 10 min.

     Mathias Pfeil – zástupce města Drážďany  pro bezbariérovost

 1. odborné sdělení - Steffen Broll, zástupce města Drážďany pro městská sportovní zařízení 10 min.

  

 1. odborné sdělení - Heřman Volf 10 min.

    Cesta za snem, z.s.

 

16.00 – 16.20           přestávka, coffee break

16.20 – 17.00           vystoupení Dana Bárty

17.00 – 20.00           volná zábava + večeře

 

7.4.2017 (pátek)

9.00 – 12.00             Diskuzní fórum


REGISTRACE A PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Registrace on-line

z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách www.bos-congress.cz/

 

Menu vlevo: REGISTRACE přihláška a informace – Registrace on-line

                    Zde vypište formulář Registrace on-line.

Po odeslání je možno formulář uložit nebo vytisknout.

Po obdržení Vaší registrace on-line Vám bude e-mailem zaslána potvrzená rezervace.

Věnujte pozornost správnému vyplnění e-mailové adresy. Potvrzujeme pouze přihlášky on-line. V ostatních případech Vás budeme informovat pouze v případě, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Věnujte prosím pozornost správnému a kompletnímu vyplnění formuláře a e-mailové adresy.

 

SEKRETARIÁT KONFERENCE – Informace, korespondence

BOS. org s. r. o.                           Tel.: 475 531 098, 475 534 332                         

Kekulova 615/38                            Fax: 475 205 169                          

400 01 Ústí nad Labem                 E-mail: mala@bos-congress.cz

 


Partneři konference: