Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

20. 08. 2020, 00:01 - Praha/ Smíchovská náplavka

Výstava / Ausstellung
Cargo Gallery vyhlašuje open call 2020 pro umělce v rámci výstavní sezóny pro podzim / zimu 2020. Je určen jak pro umělce samostatné, tak pro skupinové výstavy.

Open Call – Cargo Gallery podzim / zima 2020

Cargo Gallery vyhlašuje open call 2020 pro umělce v rámci výstavní sezóny pro podzim / zimu 2020. Je určen jak pro umělce samostatné, tak pro skupinové výstavy.Vítány budou projekty studentů, začínajících a mladých umělců. A to především dvourozměrná umělecká díla v oblasti malby, kresby, grafiky, videa, fotografie.

 

Cargo Gallery je plovoucí kulturní platforma v centru Prahy. Záměrem je podpora a prezentace současných mladých nadějných umělců. Galerie si klade za cíl vytvořit prostor, který po celou dobu výstavy bude živým místem, plným nejen výstav, ale různorodých kulturních akcí, včetně tance, koncertů nebo projekcí filmů pro širokou veřejnost.

 

Výstavní prostor se skládá ze dvou částí:

  1. Cargo Café
  2. sálu lodi Cargo Gallery 

 

Open Call se vypisuje na výstavní projekty konané během září – prosince 2020.

 

Projekty budou vybrány na základě zasedání komise, složené z oslovených odborníků v oboru a zástupcem provozovatele Cargo Gallery. Komise se nezavazuje k vybrání všech projektů, pokud nebudou na požadované úrovni. Komise si vyhrazuje vyřadit všechny projekty, které nebudou splňovat podmínky zadání zveřejněné ve znění Open Callu. 

 

Cargo Gallery poskytuje:

  • finanční krytí drobných nákladů spojených s instalací výstav (max. 5000 Kč)
  • PR výstavy a doprovodného program
  • pomoc při instalaci výstavy
  • hlídání výstavy
  • vernisáž
  • fotodokumentace vernisáže a výstavy
  • tisk plakátů (dle zavedené grafické koncepce Cargo Gallery)

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 20. 8. 2020 

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky na: katerina@cargogallery.eu (velikost všech souborů nesmí přesáhnout 10 MB; označit předmětem opencall 2020)

 

Požadované přílohy:

 

Výsledky Open Callu budou zveřejněny na webu Cargo Gallery a FB nejpozději do 30. 8. 2020, úspěšní uchazeči budou o výsledcích Open Callu informováni písemně. Galerie se nezavazuje odpovídat neúspěšným uchazečům Open Callu. Galerie si vyhrazuje právo archivovat projekty.