Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

15. 12. 2016, 20:00 - Praha/ Náplavka/ Rašínovo nábř.

Koncert / Konzert | Party
VÁNOCE S WINE FOR HELP II.
Vstupenky / Tickets: Koupit / Kaufen

Peter Aristone / Elis Mraz / Petr Kutheil / Vánoce s WfH/ BENEFICE/ PRAHA


Splňená vánoční přání sourozenců dětí s mukopolysacharidosou - to jsou Vánoce s Wine for Help!

PETER ARISTONE / ELIS MRAZ / PETR KUTHEIL

Benefiční koncert na lodi Cargo Gallery pomůže ke splnění tajných vánočních přání dětí, které pomáhají s náročnou péčí o své smrtelně nemocné sourozence. Vybrali jsme několik rodin, které vůbec netuší, že je v předvečer Štědrého dne navštívíme a přání jejich dětí splníme. Zachraňme společně Vánoce tam, kde to ani Ježíšek nedokáže!

Součástí večera bude už tradičně velmi hodnotná tombola a aukce vín.

Vstupné 100 Kč

Předprodej vstupenek: Tempo Allegro, Karolíny Světlé 24, Praha 1, www.tempoallegro.cz

  Popularita Petera Aristona sahá daleko za naše hranice, jeho poslední album vyšlo nejprve ve Spojených státech, kde bodovalo v žebříčku MTV. Na svém kontě má koncert před vyprodanou 02 arénou nebo duet s Mel C (Spice Girls). Aktuální song Fire Inside patří k nejhranějším v českém éteru.

Neskutečným množství pozitivní energie, kterou omámí všechny přítomné oplývá zpěvačka Elis Mraz. O jejím koncertě pro Wine for Help se mluví jako o jednom z nejlepších, které jsme Vám připravili, tak si Elis nenechtě ujít ani tentokrát!

Partneři akce:
Gargo Gallery
Óčko
Tempo Allegro
Vínograf
AF BKK tiskárna

>>>

Erfüllte Weihnachtswünsche von Geschwistern der Kinder mit Mukopolysaccharidose – das ist das Weihnachten mit Wine for Help!

PETER ARISTONE / ELIS MRAZ / PETR KUTHEIL

Das Benefizkonzert auf dem Schiff Cargo Gallery hilft zur Erfüllung von geheimen Weihnachtswünschen der Kinder, die mit der anspruchsvollen Sorge um ihre todkranke Geschwister helfen. Wir wählten ein paar Familien aus, die überhaupt nicht ahnen, dass wir sie am Vorabend des Heiligen Abends besuchen und die Wünsche ihrer Kinder erfüllen. Retten wir zusammen das Weihnachten dort, wo das das Christkind nicht schafft!

Bestandteile des Abends werden schon traditionell sehr wertvolle Tombola und Weinauktion sein.

Eintritt: 100 Kronen

Vorverkauf: Tempo Allegro, Karolíny Světlé 24, Prag 1, www.tempoallegro.cz

Die Popularität von Peter Aristona reicht weit über unsere Grenzen hinaus, sein letztes Album erschien zuerst in den USA, wo es in der Rangliste des MTV scorte. Auf seinem Konto hat er ein Konzert vor der ausverkauften O2 Arena oder ein Duett mit Mel C (Spice Girls). Der aktuelle Song Fire Inside gehört zu den meistgespielten Liedern in dem tschechischen Äther.

Von einer unwirklichen Menge der positiven Energie strotzt die Sängerin Elis Mraz, von der sie alle Anwesenden berauscht.Über ihr Konzert für Wine for Help spricht man als über eines der besten, die wir für Sie vorbereiteten. Lassen Sie sich nicht Elis auch nicht diesmal entgehen!


EVENT: