Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

30. 05. 2019, 20:00 - Praha/ Smíchovská náplavka/ Hořejší nábřeží

Buránek regionálního charakteru opět na Cargu!
Vstupenky / Tickets: 200Kč | Vstupenky / Tickets: Koupit / Kaufen

Xavi Baumaxa

Buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků hundrtfýrcych - stovek, natírání plotu tixotropní lazurou, kopání ilegálních trativodů, přejíždění středové dálniční přerušované čáry a to hlavně v noci, cvakání zuby po přejetí dvojité nepřerušované čáry a to hlavně nad ránem, v neposlední řadě také poslouchání praskotu krbu, které je však arytmické, takže je to sporné…