Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

28. 11. 2019, 20:00 - Ústí nad Labem přístaviště Vaňov

Koncert / Konzert
Na den přesně... Xavier Baumaxa opět na Cargo Gallery, milá podzimní tradice v Ústí na Labem. Živme a žijme tradice….

Xavi Baumaxa

buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků hundrtfýrcych - stovek, natírání plotu tixotropní lazurou, kopání ilegálních trativodů, přejíždění středové dálniční přerušované čáry a to hlavně v noci, cvakání zuby po přejetí dvojité nepřerušované čáry a to hlavně nad ránem, v neposlední řadě také poslouchání praskotu krbu, které je však arytmické, takže je to sporné...

Dneskavosm