Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

03. 08. 2017, 20:00 - Praha/ Náplavka/ Rašínovo nábř.

Koncert / Konzert
43 let - záblesky falešného optimismu, první jiskérky nalhávání si a sebepohrdání, neustálé rozšiřování rodiny a z toho plynoucí nedostatek času se o ni starat. Úpadek tvorby a přechod k elektrické kytaře. Klasická krize čtyřicátníků.
Vstupenky / Tickets: Koupit / Kaufen

XAVIER BAUMAXA/ PRAHA

Xavier Baumaxa

je buránek regionálního charakteru, se stále větším geografickým a mezigeneračním přesahem. Své písně skládá zpravidla při různých rytmických činnostech jako je: sekání dříví, máchání křovinořezem, chůze v terénu, plavání kraulem či naznak, zatloukání hřebíků hundrtfýrcych - stovek, natírání plotu tixotropní lazurou, kopání ilegálních trativodů, přejíždění středové dálniční přerušované čáry a to hlavně v noci, cvakání zuby po přejetí dvojité nepřerušované čáry a to hlavně nad ránem, v neposlední řadě také poslouchání praskotu krbu, které je však arytmické, takže je to sporné...

http://xavierbaumaxa.cz/

***

43 Jahre – Schimmer vom falschen Optimismus, erste Funken von falscher Auslegung und von Selbstverachtung, eine ständige Erweiterung der Familie und der daraus folgende Zeitmangel, sich um sie zu kümmern. Ein Verfall des Schaffens und ein Übergang zur elektrischen Gitarre. Die klassische Krise der 40-Jährigen.

ist ein „Buran“ regionalesGepräge, mit einem immer größeren geografischen und zwischengenerationellen Übergreifen. Seine Lieder komponiert er in der Regel bei verschiedenen rhytmischen Tätigkeiten wie: Holzhacken, Benutzung von Heckenschneider, Bewegung im Terrain, Kraulschwimmen oder Schwimmen in Rückenlage, Einschlagen von Nägeln, Streichen von Zaun, nicht in der letzten Reihe auch Zuhören von Knistern im Kamin, das jedoch arytmisch ist, so dass dies umstritten ist..


 EVENT:

VSTUPENKY (PŘEDPRODEJ 200,- NA MÍSTĚ 250,-):