Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

13. 05. 2020, 10.00 - Litoměřice - Velká Mlýnská - Tyršův most

Každý den je originál, který se už nikdy nezopakuje!

DEN SENIORŮ

Přátelé akce bohužel zrušena