Loď plná umění / Ein Schiff voll mit Kunst

28. 05. 2015 - 31. 05. 2015, 19:00 - Bad Schandau/ promenáda

Konference / Konferenz | Výstava / Ausstellung | Festival
Staňte se komplici na lodi plné umění...
Vstupenky / Tickets: Vstup zdarma/ freier Eintritt

Kulturschiff Ahoj!

Přijměte naši výzvu a staňte se komplici - nechte se vtáhnout do děje ...

Přijďte se poznat se skupinou starších podivínských mužů, kteří se na své cestě potkali s velkým evropským příběhem.

Výsledek, který vzešel ze staré železné ruiny:

 

„Niké“, ztěžka plující pokladnice;

„Niké“, dříve kontejner na uhlí a štěrk, dnes na kulturu a kreativitu;

„Niké“ ztělesňuje starou Evropu (byla postavena roku 1956) a novou Evropu (rok přestavby 2015), Čechy a Sasko, přátelství a bohémství.

 

To je přeci lákavé- kombinace veřejných a privátních ambicí, peněz a ideálu. Jde o boj o dominanci kultury, který se odehrává v kormidelně: rock nebo rokoko, Kafka nebo Kundera, Figaro nebo nebo fuck you, peníze nebo život - Po proudu nebo proti němu?

Nezůstaňte stát na břehu, když je všechno součástí řeky. Putujte s námi...

 

 

Werden Sie hier Komplize! Lassen Sie sich hineinziehen! Werden Sie Mittäter!

Übernehmen Sie Verantwortung!!

…für eine Idee von Grenzgänger für Grenzgänger.

Eine Gruppe älterer Herren, kauzig und (unverstanden) auf der Suche nach Anerkennung und Zeitvertreib, trifft auf Europas große Erzählung.

Das Resultat, auferstanden aus einer Alteisenruine:

„Nike“ Eine schwerschwimmende Schatztruhe

(bennant nach der Siegesgöttin Nike, die symbolisch Sieg und Frieden verkörpert)  

 

„Nike“, Container ehedem für Kohle und Kies, nun für Kultur und Kreation.

„Nike“ ist altes Europa (Baujahr 1956) und neues Europa (Umbaujahr 2014), ist Bohemia und Sachsen, Sachlichkeit und Bohéme.

„Nike“, schon jetzt gekapert von jungen, wilden Flußpiraten, begierig darauf, Europas Seele an die Völker zu verschenken.

 

Das muß reizen. Diese Mischung aus öffentlichem und privatem Ehrgeiz, Geld und Idealismus. Und der kampft um die Kulturhoheit auf der Schiffsbrücke: Rock oder Rokoko, Kafka oder Kundera, Figaro oder fuck you, Geld oder Leben. Mit oder gegen den Strom.

Bleiben sie nicht am Ufer stehen, wenn alles im Fluß ist.

Bis bald

 


 

Projekt „KulturSchiff Ahoj“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013.